Kontaktujte nás

Horný val 23
010 01 Žilina

Mobil: +421 944 497 941
E-mail: info@zlavapreteba.sk

IČO: 50426290
DIČ: 2120317144

Rastislav Padyšák
+421 948 831 087
rastislav.padysak@zlavapreteba.sk

Monika Barjaková
+421 911 835 421
monika.barjakova@zlavapreteba.sk

Názov banky: Tatra banka, a.s.
Sídlo banky: Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55
Číslo účtu: SK74 1100 0000 0029 4102 5786
SWIFT kód: TATRSKBX

Názov banky: ČSOB banka, a.s.
Sídlo banky: Michalská 18, 815 63 Bratislava
Číslo účtu: SK17 7500 0000 0040 2458 2605
SWIFT kód: CEKOSKBX

Pošlite nám správu

Napíšte nám a my Vám čím skôr radi odpovieme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoslať“ udeľujem svoj súhlas spoločnosti Zľavapreteba, s.r.o., so sídlom Horný Val 23, Žilina, 010 01, IČO: 50 426 290, so spracúvaním mojich osobných údajov, ktoré som dobrovoľne uviedol v kontaktnom formulári. Súhlas udeľujem na dobu piatich (5) rokov odo dňa odoslania mojich osobných údajov prostredníctvom vyššie uvedeného kontaktného formulára.

Po uplynutí doby piatich (5) rokov budú osobné údaje vymazané, resp. anonymizované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR). Pred uplynutím tejto doby Vás môžeme kontaktovať s informáciou o možnosti udeliť opätovný súhlas na ďalšiu archiváciu za tým istým účelom. Súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať (zaslaním e-mailu na adresu info@zlavapreteba.sk). Odvolanie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov nebude mať vplyv na ich zákonné spracúvanie založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu má za následok vyradenie.